Grootste leger ter wereld

Tijden zonder oorlog en met een volledige wereldvrede kennen we helaas niet. Waar op de ene plek tussen twee landen vrede wordt

Planga betekenis

Het is alweer eventjes geleden dat het woord de wereld in kwam, maar het is in zeker opzicht niet een woord dat