Wat doet een business controller? De chef-kok van bedrijfsgegevens

person holding blue ballpoint pen on white notebook
Photo by Lukas on Pexels.com

Wat is een business controller?

Een business controller is een professionele medewerker binnen een bedrijf die verantwoordelijk is voor het analyseren van financiële gegevens en het geven van advies over de financiële prestaties van het bedrijf. Deze medewerker is vaak werkzaam in het bedrijf en is verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, het analyseren van verkoopcijfers en het identificeren van kosten efficiënties.

De taken en verantwoordelijkheden van een business controller zijn zeer divers. Zo is deze medewerker verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en het analyseren van verkoopcijfers, maar ook voor het identificeren van kosten efficiënties en het geven van advies over investeringen. Daarnaast is de business controller vaak verantwoordelijk voor het opstellen van managementrapportages en het adviseren van de directie over de financiële prestaties van het bedrijf.

Een business controller onderscheidt zich van een financieel controller doordat deze meer gericht is op de operationele aspecten van het bedrijf. Een financieel controller is vaak meer gericht op het verzamelen, analyseren en rapporteren van financiële gegevens, terwijl een business controller zich meer richt op het geven van adviezen over de financiële prestaties van het bedrijf en het identificeren van kansen voor verbetering.

Hoe wordt een business controller opgeleid?

Een business controller is verantwoordelijk voor het analyseren en interpreteren van financiële informatie van een bedrijf, en het geven van adviezen aan het management om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Om business controller te worden, is een opleiding in de richting van financiën of bedrijfseconomie vereist. Veel business controllers hebben een bachelor- of masterdiploma in deze richtingen. Sommigen hebben ook een certificering als bijvoorbeeld een CMA (Certified Management Accountant) of CPA (Certified Public Accountant).

Belangrijke vaardigheden voor een business controller zijn:

  • Analytisch denken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Sterke communicatievaardigheden
  • Leiderschap
  • Cijfermatige vaardigheden

Om je voor te bereiden op een carrière als business controller, is het aanbevolen om relevante werkervaring op te doen via stages of een bijbaan. Ook het volgen van cursussen of workshops in financiën of bedrijfseconomie kan nuttig zijn. Het is belangrijk om je vaardigheden in cijfermatige analyse, communicatie en leiderschap te blijven ontwikkelen.

Hoe werkt een business controller in een bedrijf?

In de organisatiestructuur van een bedrijf, past een business controller vaak in de afdeling finance. Ze rapporteren meestal aan de CFO (Chief Financial Officer) of de financieel directeur. Een business controller werkt vaak samen met de afdelingen zoals de financiële administratie, boekhouding, budgettering, forecasting en management accounting.

Een business controller communiceert met andere afdelingen en managers door middel van financiële rapporten, analyse en vergaderingen. Ze geven inzicht in de financiële prestaties van het bedrijf en geven advies over verbeteringen. Hierdoor kunnen afdelingen en managers beter besluiten nemen over de toekomst van het bedrijf.

Hoe analyseert een business controller bedrijfsgegevens?

Als business controller ben je een professional die verantwoordelijk is voor het analyseren van bedrijfsgegevens en het gebruiken van deze gegevens om belangrijke beslissingen te nemen voor een bedrijf. In dit blogpost gaan we dieper in op hoe een business controller bedrijfsgegevens analyseert, welke soorten gegevens hij analyseert, hoe hij gegevensanalyse gebruikt om beslissingen te nemen en welke tools en methoden hij gebruikt voor gegevensanalyse.

Welke soorten gegevens analyseert een business controller?

Het analyseren van een breed scala aan gegevens, zoals financiële gegevens, verkoopgegevens, productiegegevens, personeelsgegevens en klantengegevens is onderdeel van een job als business controller. Financiële gegevens zijn bijvoorbeeld inkomsten- en uitgavengegevens, balansen en winst- en verliesrekeningen. Verkoopgegevens zijn bijvoorbeeld informatie over verkoopvolumes, prijzen, klanten en markten. Productiegegevens zijn bijvoorbeeld informatie over productievolumes, kosten, kwaliteit en leveringsprestaties. Personeelsgegevens zijn bijvoorbeeld informatie over werknemers, salarissen, verlof, verzuim en opleidingen. Klantengegevens zijn bijvoorbeeld informatie over klanttevredenheid, klantbehoeften en klanten feedback.

Hoe gebruikt een business controller gegevensanalyse om beslissingen te nemen?

Je maakt gebruik van van gegevensanalyses om belangrijke beslissingen te nemen voor een bedrijf. Hij gebruikt gegevens om de prestaties van het bedrijf te meten, trends te identificeren, problemen op te sporen en oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld, als een business controller ziet dat de verkoop van een bepaald product of dienst afneemt, zal hij de oorzaak van de daling onderzoeken en oplossingsrichtingen ontwikkelen. Of als een business controller ziet dat de kosten van een bepaald product of dienst stijgen, zal hij ook onderzoeken waarom dit gebeurt en oplossingsrichtingen ontwikkelen. Op deze manier helpt gegevensanalyse een business controller om belangrijke beslissingen te nemen die bijdragen aan de groei en winstgevendheid van het bedrijf.

Welke tools en methoden gebruikt een business controller voor gegevensanalyse?

Er zijn veel verschillende tools en methoden die een business controller gebruikt voor gegevensanalyse. Een van de belangrijkste tools die een business controller gebruikt, is een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Dit is een softwareprogramma dat bedrijfsgegevens verzamelt, opslaat en analyseert. Het helpt een business controller om inzicht te krijgen in de prestaties van het bedrijf en om beslissingen te nemen.

Een andere veelgebruikte tool is Business Intelligence (BI) software. Dit is software die bedrijfsgegevens verzamelt, opslaat en analyseert. Het helpt een business controller om trends en patronen te identificeren in de gegevens en om beslissingen te nemen.

Hoe ontwikkelt een business controller een budget?

Het doel van een budget is om de financiële prestaties van een organisatie te plannen en te controleren. Dit helpt de organisatie om haar doelstellingen te bereiken en eventuele problemen op te sporen voordat ze uit de hand lopen.

Om een budget op te stellen, begint een controller met het verzamelen van historische gegevens over de financiële prestaties van de organisatie. Deze gegevens worden gebruikt om realistische verwachtingen te formuleren voor de toekomstige prestaties. Vervolgens worden deze verwachtingen gebruikt om een budget te maken voor inkomsten en uitgaven.

Een controller volgt de uitvoering van een budget op door de financiële prestaties van de organisatie te vergelijken met de doelstellingen die in het budget zijn vastgelegd. Indien nodig, worden aanpassingen aangebracht in het budget om de prestaties te optimaliseren. De controller zorgt ervoor dat de organisatie haar doelstellingen behaalt door regelmatig te rapporteren over de voortgang en het nemen van verbeter maatregelen.

Hoe ondersteunt een business controller de afdeling verkoop?

Een business controller is een belangrijk onderdeel van een organisatie en speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de afdeling verkoop. Hier zijn enkele manieren waarop een business controller de afdeling verkoop kan ondersteunen:

  1. Ondersteuning bij het opstellen van budgetten: Je kan de afdeling verkoop helpen bij het opstellen van hun budget door hen te adviseren over de kosten van producten en diensten, en hen te helpen met het bepalen van verkoopdoelen.
  2. Analyse van verkoopgegevens: Je analyseert de verkoopgegevens van een organisatie om trends en patroon te identificeren en hierdoor de verkoopafdeling te helpen om hun verkoopstrategieën te verbeteren.
  3. Advisering: Je adviseert de verkoopafdeling over hoe zij hun verkoopstrategieën kunnen verbeteren en welke verkoopkanalen het meest effectief zijn. Hierdoor kan de verkoopafdeling beter de doelstellingen behalen.

Conclusie

Een business controller is een belangrijke professional die verantwoordelijk is voor het analyseren van bedrijfsgegevens en het gebruiken van deze gegevens om belangrijke beslissingen te nemen voor een bedrijf. De business controller analyseert een breed scala aan gegevens, zoals financiële gegevens, verkoopgegevens, productiegegevens, personeelsgegevens en klantengegevens. Hierdoor kan hij trends identificeren, problemen opsporen en oplossingen bedenken. De business controller maakt gebruik van verschillende tools en methoden zoals ERP-systemen, BI-software, statistische methoden, spreadsheet software en dashboards en rapporten voor gegevensanalyse. Deze gegevens helpen bij het maken van beslissingen die bijdragen aan de groei en winstgevendheid van het bedrijf.

Volgende

Dit zijn de top10 grootste voetbalstadions ter wereld

Vorige

Wat doet een Business Analist?

laatste van Blog