Grootste leger ter wereld

Tijden zonder oorlog en met een volledige wereldvrede kennen we helaas niet. Waar op de ene plek tussen twee landen vrede wordt gesloten, ontstaat er ergens binnen een land oorlog. Waarom een oorlog ontstaat, hangt af van meerdere factoren.

Om een oorlog aan te kunnen gaan, is, hoe cru het misschien ook is, een leger nodig. Een sterk leger is namelijk essentieel voor de verdediging van een land. Daarnaast spelen ze een grote rol bij de vredeshandhaving en daarmee de internationale veiligheid. In deze blog kijken we naar de grootste legers ter wereld en verkennen we allerlei aspecten van die legers.

Het belang van een groot en sterk leger

We spreken in deze blog niet per definitie over het grootste leger, maar meer de sterkste legers. De lijst is gebaseerd op de PowerIndex score die door Global Firepower is samengesteld. Gezien de scores nog weleens variëren en niet elk moment vast staan, laten we dat even achterwege.

Het is redelijk van belang dat een land een sterk en groot leger heeft. Niet alleen om de veiligheid te waarborgen, maar ook om een afschrikkende werking uit te oefenen op potentere vijanden. De geopolitieke invloed van het leger is ontzettend groot. Het geeft een land status en het is een teken van nationale macht. Bovendien kan een goed uitgerust en getraind leger bijdragen aan snelle reacties op zoiets als noodsituaties. Is er bijvoorbeeld een natuurramp, dan zal je zien dat onder andere het leger wordt ingezet om mensen te helpen. Ze zijn dus niet alleen ‘goed’ voor oorlog.

Helaas staat een leger niet altijd aan de kant van het volk. Met name in landen met een corrupte regering staat het leger lijnrecht tegenover het volk (al is dat niet een vast verband).

#1 Amerika

Volgens de lijst van Global Firepower staan de Verenigde Staten bovenaan, als het gaat om een sterk leger. Meer dan een miljoen soldaten zitten in actieve dienst en honderdduizenden reservisten zijn ze voorbereid op van alles. Maar ook door hun vooruitstrevende kennis in bijvoorbeeld de technische of medische wereld, presteren ze het ontzettend goed te doen. Ze ‘pompen’ dan ook het meeste geld in hun leger, in vergelijking tot andere legers.

Waarom wordt Amerika in zoveel oorlogen betrokken?

In zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog, die oorspronkelijk in Europa plaatsvonden, werden de Verenigde Staten betrokken. Nu, bij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, steunen ze Oekraïne met middelen. Maar, waarom?

De Verenigde Staten zijn mede door bondgenootschappen erg betrokken bij Europa. In de Tweede Wereldoorlog werd een Amerikaanse vloot door Japan vernield en daarmee verklaarde de VS de oorlog aan Japan en Duitsland. Nu, in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, wil Amerika met name laten weten dat Rusland niet ‘zomaar’ een land kan aanvallen. Het gaat niet alleen om Oekraïne, maar over heel Europa. Gezien veel Europese landen lid zijn van de NAVO, is dat eveneens een signaal dat Amerika wil afgeven.

#2 Rusland

Niet geheel verassend staat Rusland op nummer twee in de lijst. Rusland heeft een lange geschiedenis van militaire macht en beschikt over een van ’s werelds grootste legers. Het Russische leger staat bekend om zijn traditionele militaire kracht, met een sterke nadruk op landstrijdkrachten. De afgelopen jaren heeft Rusland ook geïnvesteerd in modernisering en de ontwikkeling van nieuwe strategieën en geavanceerde wapensystemen.

De dreiging van Rusland

En dat Rusland een wereldmacht is wat betreft het leger, zien we al eerder terug in de geschiedenis. Denk maar eens aan de SALT-akkoorden die gedurende de Koude Oorlog werden ondertekend. Het federaal republikeinse land leek en lijkt nu nog steeds een sterke wil te hebben. Want waar Oekraïne momenteel wordt ingevallen, houd ook de rest van in ieder geval Europa hun hart vast.

#3 China

Het Chinese leger, ofwel het Volksbevrijdingsleger, is gigantisch. Zo zouden er stukken meer actieve militairen zijn dan bijvoorbeeld de VS heeft. Toch staan ze niet boven Amerika en dat heeft allemaal te maken met de ontwikkelingen van het leger. Zo zouden ze voor langere tijd zich niet/ te weinig/ minder bezig hebben gehouden met vooruitstrevende methodieken. Echter wordt nu gezegd dat China bezig is met een heropkomst. De ‘dreiging’ van het Chinese leger wordt hiermee groter en groter.

Voert China momenteel een oorlog?

Nee, niet echt. Er is af en toe sprake van dreiging richting Taiwan, maar van een echte oorlog is niet te spreken. Wel vond er een aantal maanden terug een opmerkelijke gebeurtenis plaats. China provoceerde zich als een soort vredesduif bij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De reden hiervoor zou alles te maken hebben met de kracht van Rusland en het toch wel dreigende Amerika, dat ‘aan de andere kant’ staat.

#4 India

Het land met bijna de meeste inwoners van de wereld herkennen wij onder de naam ‘India’. Het Indiaase leger is, niet geheel verassend, dan ook ontzettend groot. Toch schijnt het dat het leger de afgelopen jaren wat is gekrompen. Door nieuwe rekruteringsbeleiden en een aanpassing in budget wordt dit bewerkstelligd. Zo zouden ze naar eigen zeggen zich meer moeten richten op moderne technologie. Dat is overigens ook hard nodig, al helemaal als je je beseft dat het land grenst aan het gevaarlijke China.

#5 Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk bestaat, voor de duidelijkheid, uit Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Het klinkt, naar onze mening, best indrukwekkend dat een dergelijk gebied, dat naast Nederland ligt, gewoon in de top 5 staat. Het leger, The British Army, heeft genoeg soldaten, maar dat is niet per definitie de reden dat ze op nummer vijf staat.

Waarom is het Britse leger zo sterk?

De Britten zullen het qua aantal (zo’n 150.000) niet redden, maar toch worden ze gezien als een sterk leger. Dit heeft onder andere te maken met het nucleaire arsenaal dat ze bezitten. Verder staan ze bekend om het gebruik van veel moderne technieken. En, niet te vergeten, tijdens de afgelopen Wereldoorlogen waren de Britten degene die ontzettend veel invloed hadden (in voor ons positieve zin).

Conclusie

We bespraken in deze blog vijf van de krachtigste legers ter wereld. Dat dit nu de ’top 5′ is, betekent overigens niet dat dat ook zo blijft. Het kan zeker zijn dat landen onderling wisselen of dat andere, externe invloeden ervoor zorgen dat de lijst verandert. Houd, zodat we het positief houden, in gedachten dat de meeste legers bestaan ter bescherming en niet voor het aanvallen van anderen. Geen enkel, weldenkend mens zal voor zijn plezier een wereldoorlog in gang zetten.

Volgende

Ronnie Flex: Vriendin, vermogen, kosten om te boeken en meer

Vorige

Wat is een engineer?

laatste van Blog